• NiToya
  • +358 504 118 149.
  • nina@nitoya.fi
  • Espoo, Finland

NiToya

Coaching är till för dig som vill kännateckna dina och teamets
styrkor, klargöra målet, hitta nya sätt att tänka, komma på nya arbetsmetoder, utveckla och hitta kunskaper att leda ditt team på ett positivt, målmedvetet och effektivt sätt.
Är er organisation under förändring, blir arbetsrollerna förändrade, är motivationen försvunnen och arbetsron borta?
Om någon av dessa alternativ känns bekanta, kontakta mig så söker vi tillsammans en lösning till dig och ditt team!
Business och Karriär coaching innehåller flera olika områden, som alltid skräddarsys efter kundens önskemål. Coachingprosessens längd beror på ämnet och behovet.
Jag erbjuder både individuell och grupp eller team coaching. Du hittar mer specifik information på sidan tjänster.

Tjänster

KARRIÄR COACHING görs i sammarbete med AS3 Finland Ab . www.as3.fi

Karriär coaching kan genomföras i grupp och individuellt.

Karriär coaching är för dig som är arbets sökande,. oraganisationen är under sammarbetsförhandlingar.

Du söker alternativ, nya utmaningar eller vill ha en ny inrikting i arbetslivet.

Jag hjälper dig med följande ärenden som:
Outplacement, omplacering, omskolning
Ansökan om nytt arbete
Uppdatering av din CV, samt användning av sociala medier
Förberdelser inför en intervju
Egen motivation
Ditt egna uppträdande i intervjuer

Tjänster

BUSINESS COACHING

Med coachning lär vi oss förstå hur vi kan nå målet på ett postivit och kostnadseffektivt sätt.

Olika coachingmetoder andvänds för att hitta det gemensamma målet.

Arbetseffektiviteten, motivationen och kommunikationen förbättras i gruppen

Trivseln ökar och sjukfrånvaron minskar.

Coachningens ämnesområden är:

organisations förändringar
kommunikation
motivation
tids användning
konflikter på jobbet
otydliga direktiv
arbetsrollen förändras

1:1 Individuell Coaching till dig som:

1

1:1 Coachingen är för dig som:

Har problem med att organisera din dag, tidsbrist.
2

Målsättningarna är bort tappade eller finns ej.

3

Drömmer om en ny karriär.

4

Anpassa dig till arbetslivet efter en lång frånvaro tex moderskapsledighet eller arbetslöshet

TAG KONTAKT

Fyll i dina kontaktuppgifter, du kan också skicka e-mail: nina@nitoya.fi eller ring +358 50 411 8149