• NiToya
  • +358 504 118 149.
  • nina@nitoya.fi
  • Espoo, Finland

NiToya

VAD ÄR OCH VAD ÄR NYTTAN AV COACHING?

Som coach öppnar jag dörren för nya tankar och idéer, hjälper dig att lägga upp en plan, ger tips och nya perspektiv. Jag stöder och hjälper dig att upptäcka positiva tankar och arbetsmetoder.

1

SOM COACH

Hjälper jag dig att utvecklas och att fokusera och klargöra dina mål. Utmanar dig att frågesätta gamla tankesätt och myter, som kan hindra dig att nå personlig framgång. Jag stöder dig under hela prosessen, tillsammans reflekterar och utvärderar din situation.
2

KARRIÄR COACH

Jag hjälper dig om du är på väg och byta arbete eller söker nya utmaningar men inte vet vad du vill eller hur du skall ta dig till väga.
3

Coaching är för

Med hjälp av coaching reflekterar vi över samspelet och kommunikationen i arbetsgruppen. Vi klargör dina egna och gemensamma målen. Vi beaktar såväl företagets och dina egna perspektiv.
4

MENTOR

Jag finns til för dig, när du behöver stöd och hjälp I arbetsrelaterade frågor.

VILL DU HÖRA MERA?

Vill du höra mera? Fyll i dina kontaktuppgifter. Du kan också skicka Email till nina@nitoya.fi eller ringa + 35850 4118149