• NiToya
 • +358 504 118 149.
 • nina@nitoya.fi
 • Espoo, Finland

NiToya

Valmennukset ovat tarkoitettu kaikille, jotka haluavat tunnistaa omat vahvuudet, kirkastaa tavoitteitta, oivaltaa uusia vaihtoehtoja tai (työ)mahdollisuuksia, kehittää itseään tai johtaa tiimiään tavoitteellisesti, kannustavasti ja tehokkaasti. Teen valmennuksia niin yksilö- kuin ryhmävalmennuksina sekä yrityksille ja yhteisöille.
Valmennuksissa kirkastetaan tavoitteet yhdessä sinun tai tiimisi kanssa, löydetään omat ja yhteiset vahvuudet sekä kokeillaan rohkeasti uusia ajatus-ja toimintamalleja. Valmennuksista löytyy tarkempi kuvaus otsikon ”palvelut” alla.

Miltä kalenterisi näyttää, onko ajanhallinta kunnossa? Haluatko selkiyttää omia ajatuksiasi tai kenties etsiä kadonnutta motivaatiota? Onko organisaatio muutoksen edessä ja tehtävät ja toimet vaihtavat tekijää? Onko oma ja tiimin motivaatio kateissa ja työn tehokkuus laskee?
Mikäli jokin näistä vaihtoehdoista tuntuu siltä. että kaipaisit tukea tai sparrailua, ota yhteyttä ja löydetään yhdessä ratkaisu sinua tai tiimiäsi askarruttaviin kysymyksiin!

Businessvalmennus ja uravalmennus koostuvat useasta eri aiheesta, jotka räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan. Valmennuksen kesto riippuu aiheesta ja tarpeesta.

Palvelut

URAVALMENNUS/ Uravalmennukset toteutetaan AS3 Finlandin kautta. www.as3.fi

Uravalmennus voidaan toteuttaa ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Valmennus on sinulle, joka olet työtön työnhakija, YT- uhan alla ja mietit eri vaihtoehtoja tai sinulle, joka haluat uuden suunnan elämällesi.

Asiakkaan kanssa käydään läpi työnhakuun liittyviä aiheita, kuten:

 • Outplacement, uudelleensijoitus, uudelleenkoulutus
 • Uuden työn hakeminen
 • CV:n kunnossapito
 • SoMe:n hyödyt ja mahdollisuudet työnhaussa, työhakukoneet, piilotyöpaikat.
 • Haastatteluun valmistautuminen
 • Oman osaamisen esille tuominen
 • Hissipuheen harjoittelu
 • Oma motivaatio työnhakuun.
 • Esiintymistaidot, varmuutta esiintymiseen

Palvelut

ESIMIESVALMENNUS

Esimies, mitä odotuksia sinulla ja tiimilläsi on? Miten rakennat ja saavutat keskenäisen luottamuksen? Johdatko tiimiäsi ja itseäsi kannustavasti ja kustannustehokkaasti kohti yhteisesti asetettuja päämääriä? Miten teillä kommunikoidaan, ymmärretäänkö yhteiset pelisäännöt samalla tavalla? Miten eri vahvuuksia hyödynnetään tiimissä?

Miten esimiestyö koetaan, kiusaamista vai johtamista? Miten parhaiten palvellaan sisäisiä ja ulkoisia asiakkaita? Puututaanko ongelmiin rohkeasti ja rakentavasti? Keskijohto jää usein yksin puun ja kuoren väliin, saatko esimiehenä apua vai jäätkö yksin pohtimaan ratkaisuja? Mitkä vaikutus mahdollisuudet sinulla esimiehenä on ylempään johtoon ja miten jalkautat johdon visiot ja strategiat tiimillesi.

Parhaimmillaan esimies toimii selkeästi, avoimesti ja kannustavasti, jolloin tiimin jäsenet tietävät mitä tavoitellaan, miksi tavoitellaan ja miten päästään tavoitteeseen.

Juhlitaanko onnistumisia, saako virheitä tehdä, kannustetaanko uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen?

Millainen johtaja sinä haluat olla? Johdatko tiimiäsi kannustaen ja innostaen? Tunnistatko omat vahvuutesi entä onko omat tavoitteesi kirkkaana mielessä? Miten hoidat omaa hyvinvointiasi ja jaksamistasi?

Ota yhteyttä ja löydetään ratkaisu näihin ja moniin muihin kysymyksiin! Räätälöidään juuri teidän organisaatiolle, sinun tiimille tai sinulle sopiva valmennus!

Aiheita ovat mm.

Asiantuntijasta esimieheksi

Tavoitteellinen johtaminen

Tiimin rakentaminen

Ajankäytönhallinta

Epäselvät toimeksiannot tai tavoitteet

Ristiriidat työyhteisössä, epäselvä kommunikointi

1:1 henkilökohtaiset valmennukset sinulle jolla on:

1

Haasteita ajanhallinnan kanssa

2

Tavoitteet hukassa tai niitä ei ole

3

Haaveena uran- tai ammatinvaihto

4

Miten sopeutua työhönpaluuseen pitkän poissaolon jälkeen (Äitiysloma, työttömyys)

Ota Yhteyttä

Ota yhteyttä!
Mikäli sinulla on kysyttävää tai haluat antaa palautetta, täytä lyhyt palautelomake. Voit myös lähettää sähköpostia tai soittaa +358 50 411 8149.