• NiToya
  • +358 504 118 149.
  • nina@nitoya.fi
  • Espoo, Finland

VÄLKOMMEN TILL MINA HEMSIDOR!

Hej, jag är Nina, Certifierad Business och Karriär Coach.
Jag finns för dig, ditt team eller din organisation när ni behöver en coach, mentor och inspiratör.
I min service ingår skräddarsydda coachningar enligt önskemål till dig, ditt team eller din organisation. Karriär coachingen görs i sammarbete med AS3 Finland Ab. www.as3.fi
Jag coachar på svenska, finska och engelska.

Individuell coaching

Individuell coaching för dig som vill ha en förändring i din arbetsituation eller söker nya utmaningar. (mer…)

Karriär coaching via AS3 Finland

Coaching kan hållas i grupp eller individuellt. Coaching är till för dig som är arbetslös, eller söker en ny utmaning i arbetslivet.. Karriär coaching kan ges i grupp eller individuellt. ...

Business coaching

Med hjälp av coaching klargör vi både personliga och gemensamma målen. Förväntningarna och direktiven blir klara och tydliga

PRESTATIONER

Med hjälp av coaching, får du inspiration och motivation att hitta nya tankesätt och arbetsmetoder! Fråga efter gratis konsultering.
Nina Talermo
0+

Timmar personlig coaching

0+

Nöjda kunder

Referenser

Kontaktuppgifter

    Ifall du har frågor eller vill ge feedback, fyll i meddelanderutan , skicka mail eller ring +358 504 118 149.